RT Voxel - шаблон joomla Видео
Bạn cần hỗ trợ? Hãy bấm vào đây Trang hỗ trợ sinh viên
Toggle Bar

Nhằm nắm bắt, thống kê được tỉ lệ việc làm của sinh viên khoá 35 và khóa 36 (niên khoá 2010 – 2014 và 2011 - 2015) sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như các ý kiến đóng góp của sinh viên để có sự điều chỉnh chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tiễn. Thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn đáp ứng các nhu cầu xã hội của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Nay, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện khảo sát việc làm của sinh viên khóa 35 và khóa 36 sau khi tốt nghiệp ra trường, cụ thể nhu sau:

 1. Đối tượng khảo sát:

- Sinh viên chính quy khoá 35 và khóa 36 (2010 – 2014 và 2011 – 2015).

2. Nội dung thực hiện:

a. Quy trình thực hiện khảo sát:

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu, lấy thông tin, địa chỉ cư trú của sinh viên và gia đình sinh viên khoá 35 và khóa 36.

- Lập, thống kê danh sách các sinh viên được gửi phiếu khảo sát theo đường bưu điện, qua email,…

- Xây dựng cách thức khảo sát trực tuyến trên cơ sở ứng dụng tiện ích của Google docs.

- Gửi email, thư ngỏ và phiếu khảo sát đến sinh viên, gia đình sinh viên.

- Tổng hợp, thống kê, phân tích các phiếu khảo sát được gửi về.

b. Ứng dụng kết quả khảo sát:

- Công bố số liệu trên website nhà trường.

- Làm định hướng xây dựng các chương trình đào tạo gắn với việc nâng cao các kỹ năng.

- Bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá chất lượng sinh viên ra trường, nhằm xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp.

3. Thời gian, địa bàn khảo sát:

a. Thời gian:

b. Địa bàn khảo sát: Trọng tâm tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh theo danh sách địa chỉ hộ khẩu thường trú của sinh viên.

LINK KHẢO SÁT ONLINE: https://docs.google.com/a/hcmulaw.edu.vn/forms/d/1naLw7QCPCSm-wIBsUh_9Cu-BB-7i7FEzTwfnoJejT0o/viewform