• In bài này

Ban tổ chức trân trọng kính mới quý chuyên gia, học giả, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, cựu sinh viên các hệ đào tạo của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nói chung và khoa Luật Quốc tế nói riêng tham gia viết bài tham luận và tham dự hội thảo.

 Thời gian: 7h30 thứ Tư, ngày 25/5/2016;

Địa điểm: Hội trường A905, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

Nội dung của hội thảo gồm 04 chủ đề sau đây:

Chủ đề 1: Tổng quan về sự hình thành và phát triển của Luật Điều ước Quốc tế Việt Nam.

Chủ đề 2: Những nội dung cơ bản của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Chủ đề 3: Những điểm mới của luật Điều ước quốc tế năm 2016 so với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2015.

Chủ đề 4: Ảnh hưởng, tác động của Luật Điều ước Quốc tế năm 2016 đối với hoạt động đàm phán, ký kết gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế của Việt Nam;

Xin vui lòng đăng ký viết bài tham luận và tham dự hội thảo cho TS.Ngô Hữu Phước, Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc điện thoại: 0913 682 878 từ ngày 26/4/2016 đến 20/5/2016.

Trân trọng!