• In bài này

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới phương án tuyển sinh Đại học và Cao đẳng. Theo đó, Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục tuyển sinh theo phương án riêng của mình. Đặc biệt, Trường có những đổi mới về các khối ngành đào tạo, cụ thể là có thêm ngành Luật Thương mại Quốc tế.

Nhằm thực hiện chương trình tư vấn, hướng nghiệp tổng quan về nhóm ngành Luật – Khoa học xã hội – Quân đội – Công an,... cho phụ huynh và học sinh, kết hợp giới thiệu, tư vấn trực tiếp về Trường cho phụ huynh và học sinh. Ngày 15/01/2017, Ban tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Luật TP.HCM đã tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống, năm 2017, Trường dự kiến sẽ xét thêm các tổ hợp mới, cụ thể là các tổ hợp:

    + D14,63,64: Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D63: tiếng Nhật; D64: tiếng Pháp);

    + D66,69,70: Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật; D70: tiếng Pháp);

    + D84,87,88: Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp; D88: tiếng Nhật).

Đặc biệt, Trường có thêm ngành đào tạo mới là ngành Luật Thương mại Quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có bằng Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế như một ngành đào tạo độc lập.

 

 

 

Với sự tham gia của các thành viên Ban tư vấn tuyển sinh của Trường, thông tin về ngành đào tạo, chương trình đào tạo, quy định về chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch tổ chức tuyển sinh, những điểm mới trong công tác tuyển sinh, đặc biệt là phương thức tuyển sinh riêng của Trường trong năm 2017 đã được thông tin đến hơn 300 học sinh và phụ huynh.

Chương trình tư vấn tuyển sinh tiếp theo sẽ diễn ra vào 08/02/2017 tại Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM và ngày 04, 05/03/2017 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Mọi thông tin tuyển sinh năm 2017 liên hệ tại:

- Phòng Đào tạo: A102

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q4, TP.HCM

- Website: www.hcmulaw.edu.vn hoặc www.ulhcmc.edu.vn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Facebook: facebook.com/tuyensinhdaihocluattphcm

- HOTLINE: 1900555514

 Bài: Ngọc Thoa - Ban Truyền thông ULAW. Ảnh: Cảnh Toàn