• In bài này

Theo thông tin từ Hội Sinh viên Trường, nhằm mục đích hỗ trợ cho các sinh viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn, Ban Hỗ trợ Hội Sinh viên Trường phối hợp với các đơn vị triển khai các suất học bổng cho sinh viên như sau: