RT Voxel - шаблон joomla Видео
Bạn cần hỗ trợ? Hãy bấm vào đây Trang hỗ trợ sinh viên
Toggle Bar

Phòng Đào tạo công bố các biểu mẫu thông dụng dành cho sinh viên hệ chính quy khi liên hệ như sau:

Mẫu 1 – Đơn khiếu nại.

Mẫu 2a – Đơn xin tạm ngừng học (Áp dụng cho học niên chế).

Mẫu 2b – Đơn xin tạm ngừng học (Áp dụng cho học tín chỉ).

Mẫu 3 – Đơn xin thôi học.

Mẫu 4a – Đơn xin tiếp tục học (Áp dụng cho học theo niên chế).

Mẫu 4b – Đơn xin tiếp tục học (Áp dụng cho học theo tín chỉ).

Mẫu 5a – Đơn xin chuyển trường (Áp dụng cho học theo niên chế).

Mẫu 5b – Đơn xin tiếp tục học (Áp dụng cho học theo tín chỉ).

Mẫu 6a – Đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh.

Mẫu 6b – Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần.

Mẫu 7 – Đơn xin xét tốt nghiệp.

Mẫu 8a – Đơn xin đăng ký môn học.

Mẫu 8b – Đơn xin hủy môn học.

Mẫu 9a – Đơn xin đăng ký môn học muộn.

Mẫu 9b – Đơn xin rút bớt các học phần đã đăng ký.

Mẫu 10a – Xin miễn học phần.

Mẫu 10c – Giấy chứng nhận sinh viên (đối với sinh viên VB2CQ).

Mẫu 11b – Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Mẫu 12 – Phiếu đăng ký học lại.

Mẫu 14 – Đơn xin chuyển lịch thi kết thúc học phần.

Mẫu 15 – Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần.