RT Voxel - шаблон joomla Видео
Bạn cần hỗ trợ? Hãy bấm vào đây Trang hỗ trợ sinh viên
Toggle Bar

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 (ngày 30/9/2016) và văn bằng 2 (ngày 15/9/2016) của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo tới giảng viên tham gia giảng dạy, coi thi và sinh viên các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy và hệ vừa làm vừa học có lịch học và lịch thi vào ngày 30/9/2016 và ngày 15/10/2016 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành và cơ sở Bình Triệu biết thông tin điều chỉnh thời gian và giảng đường học, thi như sau:

 

1. Điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập ngày 30/9/2016

Ngày 30/9/2016, tất cả các lớp có lịch học vào buổi sáng và chiều của ngày này sẽ được nghỉ (ngoại trừ lớp Công an K9 và K10 hệ Vừa làm vừa học) và bố trí học bù theo kế hoạch điều chỉnh mới của Nhà trường.

Cụ thể, xem phụ lục 1 và phụ lục 2:

- Tại cơ sở Nguyễn Tất Thành - xem Phụ lục 1

- Tại cơ sở Bình Triệu - xem Phụ lục 2

2. Điều chỉnh giảng đường học và thi ngày 30/9/2016 và ngày 15/10/2016

2.1. Lớp Công an K8 (VLVH): Học môn Pháp luật giải quyết tranh chấp Hợp đồng Thương mại quốc tế vào sáng ngày 15/10/2016 (thứ 7) tại giảng đường B.107 được chuyển lên học tại giảng đường B.403;

2.2. Lớp Công an K9 (VLVH): Học môn Luật Phá sản và giải quyết tranh chấp vào chiều ngày 30/9/2016 (thứ 6) tại giảng đường B.205 được chuyển lên học tại giảng đường B.303;

2.3. Lớp Công an K10 (VLVH): Học môn Phần các tội phạm vào sáng và chiều ngày 30/9/2016 (thứ 6) tại giảng đường B.107 được chuyển lên học tại giảng đường B.403;

2.4. Lớp 7A (VB2CQ): Thi kết thúc học phần môn Luật phá sản và giải quyết tranh chấp (lần 1) vào sáng ngày 15/10/2016 (thứ 7) tại giảng đường C.302 được chuyển xuống thi tại các giảng đường B.105 + B.106 + B.107 (các giảng đường khác đã được bô trí trước đó không thay đổi).